Om PUK

PUK registrerades hösten 2003 av legitimerad psykolog Maria Pawlowski och startade sin verksamhet i januari 2004. Mottagningen är ej ansluten till Försäkringskassan.

PUK:s huvudsakliga verksamhet utgörs av utredningar och konsultationer vilket beskrivs under Konsultuppdrag och Individärenden.

En del av konsultuppdrag avser att sprida kunskap om psykologi och beskrivs separat - se Undervisning.

Verksamheten utgår från humanistisk psykologi varifrån många välbeprövade psykologiska metoder kommer. Här finns de flesta korttidsterapierna som kognitivterapi med dess många varianter (KT, REBT, KBT), adleriansk terapi (AKT) samt lösningsfokuserad metodik. Till humanistiska psykologins arbetsmetoder hör också existentiellterapi, gestaltterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT), transaktionsanalys, drömanalys och hypnos. Klientens behov och problemets karaktär avgör vilken metodik som används.

PUK:s priser gäller hela kalenderåret och finns angivna vid beskrivning av respektive tjänster. Eventuella prisändringar startar alltid från januari och annonseras på sina respektive platser i november året innan.

Maria Pawlowski har tidigare arbetat i vuxen psykiatri, smärtrehabilitering och som skolpsykolog. Utöver psykologprogrammet har hon läst separata universitetskurser i teoretisk och existentiell filosofi, neuropsykologi, medicinens idéhistoria, forskningsmetodik, och konfliktlösning. Har magisterexamen i humanistisk psykologi.

För web och övrig teknisk support ansvarar Esempe Design.