INDIVIDÄRENDEN

Varje tjänst som erbjuds i PUK kallas antingen 'vård' eller 'icke-vård'. Vård är avsedd för patienter, dvs för personer med psykiska eller psykosomatiska symtom. Benämningen 'icke-vård' signalerar att tjänsten är tänkt för personer som inte ser sig som patienter. Sådana personer kallas klienter.

Patientärenden (vård) genomförs i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser, dvs på samma sätt som i den allmänna vården.

Klienter (icke-vård) anger sin identitet men ingen journaldokumentation förs.

Arbetsanteckningar och arbetsmaterial bevaras så länge kontakten kan vara aktuell vilket gäller både patienter och klienter.

PUK erbjuder följande tjänster avsedda för privatpersoner:

1/ Utredningar (vård),
2/ Utredningar kring barn och ungdomar (vård),
3/ Konsultationer (vård),
4/ Icke-vård-utredningar,
5/ Icke-vård-konsultationer.

1/ Utredningar (vård)
Dessa utredningar utgör kartläggning av patientens hela psykologiska problematik och kan därför besvara varje fråga som patienten kan tänkas vilja ha svar på. Förutsättning är dock att frågan formuleras tydligt och i god tid, dvs före eller i början av utredningen.

Utredningen består i två utredningsmöten, dokumentation, bearbetning av det samlade utredningsmaterialet, framställning av resultaten och ett återkopplingsmöte under vilket utredningsresultat samt rekommendationer beskrivs och förklaras. Sammanlagt tar en utredning 30-40 arbetstimmar och den fullbordas under en vecka.

Utredningsmötena brukar ta två timmar var och bokas på två närliggande dagar. Resultaten presenteras på ett återkopplingsmöte en vecka senare.

Pris för en utredning är 8000 kr. Betalningen sker i två steg, dvs i samband med det första utredningsmötet och före återkopplingsmötet - antingen via bankgiro eller kontant mot kvitto.

Eventuell konsultation inför en eventuell utredning kostar 600 kr.

Patienten rekommenderas att för minnes skull skriva ner egna anteckningar direkt efter återkopplingsmötet. Allternativt kan patienten beställa skriftligt utlåtande om utredningens resultat och rekommendationer. Utlåtandet skickas då till patienten i ett rekommenderat brev till ett pris av 1500 kr.

2/ Utredningar kring barn och ungdomar (vård)
Föräldrar eller vårdnadshavare kan beställa en utredning gällande sitt barns beteende och/eller symtom. Utredningen besvarar de frågor som föräldrarna ställer, och syftar till att ge föräldrarna bättre förståelse för psykologisk innebörd i barnets beteende/symtom.

Utredningen består i ett möte med föräldrarna, ett eller ibland två utredningsmöten med barnet och ett återkopplingsmöte under vilket utredningsresultat samt rekommendationer beskrivs och förklaras. Mötena och övriga arbetsmoment tar sammanlagt 35-45 arbetstimmar.

Pris för hela utredningen är 9000 kr och betalas antingen via bankgiro eller kontant mot kvitto. Betalningen sker i två steg, dvs i samband med första mötet och före det sista.

Eventuell konsultation inför en eventuell utredning kostar 600 kr.

Föräldrarna kan beställa ett skriftligt utlåtande om utredningens resultat och rekommendationerna. Utlåtandet skickas då till beställaren i ett rekommenderat brev mot betalning av 1500 kr.

Vid behov kan föräldrarna, efter utredningen, erbjudas en vägledning i form av konsultationer.

Barn tas inte i behandling.

3/ Konsultationer (vård)
Generellt sett finns i PUK två typer av konsultationer: informerande/stödjande konsultationer och behandlande konsultationer.

Informerande/stödjande konsultationer syftar till att informera, ge en generell vägledning och/eller stödja i livets svåra stunder. Konsultationernas inriktning, frekvens och antal styrs av patienten.

Behandlande konsultationer erbjuds efter utredning. Patienten arbetar då mot väldefinierade, långsiktiga mål och får därför en mer specifik vägledning. Dessa konsultationers inriktning, innehåll och tidsschema är strukturerade med utgångspunkt i utredningens resultat.

Pris för en konsultation - såväl den informerande som den behandlande -  är 800 kr per entimmesbesök. Utöver mötet omfattar priset framställning av arbetsanteckningar, journalskrivning och planering inför kommande möten.

Patienter som kommer sporadiskt och av detta skäl samlar på sig stort material att diskutera, kan boka en dubbelkonsultation. Konsultationen tar då två timmar och kostar 1400 kr, dvs 2 x 700 kr.

En konsultation till vilken patienten bjuder en gäst - sin partner eller familjemedlem - omvandlas automatiskt till en dubbelkonsultation. Konsultationen kostar då 1400 kr, dvs 2 x 700 kr.

Ett lägre pris - 600 kr/konsultation/besök - kan patienten få genom att skaffa läkarremiss. Frikort gäller dock inte. Inte heller blir utredning billigare av en remiss. Vid eventuella dubbelkonsultationer är priset 1200kr, dvs 2 x 600 kr.

4/ Icke-vård-utredningar
Klienter som känner sig friska men som vill arbeta med sin personliga utveckling och/eller önskar att få svar på specifika frågor gällande sitt liv, erbjuds en utredning. Journaldokumentation förs då inte.

Utredningen består i två tvåtimmars-utredningsmöten; bearbetning av utredningsmaterialet och ett återkopplingsmöte under vilket utredningsresultat samt rekommendationer beskrivs och förklaras. Sammanlagt tar en utredning 30-40 arbetstimmar att fullborda.

Utredningsmötena bokas på två närliggande dagar. Resultaten presenteras på ett återkopplingsmöte en vecka senare.

Pris för en utredning är 8.000 kr plus moms vilket sammanlagt landar på 10.000 kr. Betalaningen sker i två steg – vid första och före det sista mötet - antingen via bankgiro eller kontant mot kvitto.

Eventuell konsultation inför en en eventuell utredning kostar 600 kr plus moms, dvs 750 kr sammanlagt.

Klienten kan vid behov beställa skriftligt utlåtande om utredningens resultat och rekommendationer. Utlåtandet skickas till beställaren i ett rekommenderat brev till ett pris av 2000 kr, moms inräknad.

5/ Icke-vård-konsultationer
Personer som inte ser sig som patienter erbjuds icke-vård-konsultationer. Journaldokumentation förs då inte.

Konsultationerna är inriktade antingen på klientens generella frågor eller på konkreta mål utifrån en genomförd utredning. Pris för en icke-vårdkonsultation är 800 kr per entimmesbesök eksklusive moms, dvs 800 kr plus 200 kr moms.