UNDERVISNING

En del av PUK:s verksamhet ägnas åt profylaktik och kunskapsspridning, dvs åt undervisning.

Undervisningen kan ta form av föredrag, seminarier och/eller konsultationer och riktas till såväl grupper som individer. Ingen dokumentation och ingen registrering förs.

Teoretisk grund
Så gott som alla undervisningsmoment grundar sig i humanistisk psykologi och knyter an till den förståelse av människan som stämmer överens med denna psykologiinriktning.

Ämnen
Undervisning kan handla om det mesta inom psykologi och i synnerhet humanistiisk psykologi.

Exempel på frågor som kan förklaras och diskuteras kan vara: personlighetsutveckling, livskriser, det goda föräldrarskapet, känslor och tänkande, närarelationer, kommunikation, ledarskap, konfliktlösning, specifika psykiska problem  m.fl.

Pris
Undervisningspris är 10 000 kr per timma (60 min) plus 2 500 kr moms. Resekostnad tillkommer ifall mötet äger rum utanför Kronobergs län. Betalningen mottas via bankgiro eller kontant mot kvitto.